Overgang onderwijs – arbeidsmarkt / dagbesteding

Na een passende opleiding ook een passende baan kunnen vinden. De scholen voor Voortgezet (speciaal) onderwijs en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs  hebben (bijna) geen invloed op de uitvoering van dit  punt, maar voelen zich natuurlijk wel betrokken bij hun leerlingen. Zo wordt er In Zeeuws-Vlaanderen vanuit de scholen overleg gevoerd met  het Werkgever Service Punt  en het  jongerenloket.

Hier vindt u meer informatie.