Extra Ondersteuning.

Het kan zijn dat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling en de leerkracht niet opgelost worden binnen de basisondersteuning. Door de school wordt het Ondersteuningsteam betrokken bij de stappen die gezet moeten worden om het onderwijs voor de leerling passend te maken. Zij betrekken deskundigheid buiten de eigen school. Deze deskundigen onderzoeken samen met de school de mogelijkheden om het onderwijs 'passend te maken'. Dat kan zijn door op de eigen school voor de leerling aanpassingen te maken, het kan ook zijn dat de eigen school te weinig mogelijkheden heeft en gezocht moet worden naar een school die wel een passend aanbod kan doen.

Overleg met en betrokkenheid van ouders/verzorgers in alle stappen is van groot belang.

Klik hier meer informatie over voorbeelden van extra ondersteuning, de rol van de onderwijsconsulenten en uitleg over het speciaal onderwijs en de Praktijkscholen.