Voor kinderen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) is er een speciale procedure.

Voor de specifieke doelgroep van ernstig meervoudig beperkte leerlingen bestaat er  een landelijk aanvraagformulier voor de toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs. Daarnaast is er een regeling voor bijzondere bekostiging van de zorg voor deze kinderen. Bij problemen rond het vormgeven van de juiste combinatie van onderwijs en zorg kunnen ouders terecht bij een expertpool van onderwijs-zorgconsulenten.

Klik hier voor meer informatie over de leerlingen die voor deze speciale procedure in aanmerking komen en kunt u gebruik maken van de 'links' naar meer informatie van de Passend Onderwijs Raad.