De overstap van het (speciaal) primair onderwijs naar het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Ouders en leerlingen worden op de school voor het (speciaal) primair onderwijs voorbereid en geïnformeerd over de overgang naar het voortgezet (speciaal) onderwijs en over de procedure van aanmelding, toelating en plaatsing. Dat geldt zeker als leerlingen basisondersteuning of extra ondersteuning krijgen.

Taak van het Samenwerkingsverband voor het primair onderwijs én het voortgezet onderwijs is te werken naar een doorlopende ondersteuningslijn.

Klik hier voor informatie over de rol van de scholen voor Primair en Voortgezet onderwijs, de rol van het Samenwerkingsverband Passend onderwijs en wat er van u als ouder/verzorger verwacht wordt.