Meepraten op school.

Passend onderwijs is in ontwikkeling. Op een aantal punten vraagt het van de school een andere manier van kijken naar leerlingen die (extra) ondersteuning nodig hebben. Bovendien hebben de scholen ook een andere rol gekregen. De scholen hebben meer verantwoordelijkheid voor de leerling gekregen om er voor te zorgen dat de leerling zonodig Passend onderwijs krijgt. 

Klik hier voor meer informatie over die nieuwe rol van de school en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs hoe u kunt meepraten over deze nieuwe ontwikkeling.