Passend onderwijs gaat over ‘ZOEKEN’.

Met deze zin start deze website over Passend onderwijs Zeeuws-Vlaanderen voor ouders/verzorgers van leerlingen in het Voortgezet onderwijs. Passend onderwijs is voor alle leerlingen in het reguliere en speciaal onderwijs.  De inleiding gaat over leerlingen met een ernstig meervoudige beperking en over kinderen waarbij tijdens de schoolloopbaan van de leerling blijkt dat er (extra) ondersteuning nodig is. Daarnaast gaat het over het verschil in positie en kijk tussen de verschillende betrokkenen. Daarmee is het ook een oproep om met die verschillen in perspectief rekening te houden. Klik hier voor meer informatie.

Passend onderwijs is in Nederland per 1 januari 2014 ingevoerd. Klik hier voor meer informatie over de opzet en doelen van de Wet Passend Onderwijs

De Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen heeft de uitvoering van het Passend onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen ontwikkeld  voor het Voortgezet (speciaal) onderwijs.  Klik hier voor meer informatie over het Passend onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen