Is er ondersteuning nodig?

Op deze pagina vindt u informatie als de vraag: "Is er ondersteuning nodig" actueel wordt. Bij de eerste link vindt u beknopte informatie over signalen. Klik hier voor informatie als er signalen zijn dat er voor een leerling meer ondersteuning nodig is.

In de tweede link zijn adressen en websites genoemd van instantie waarnaar verwezen kan worden. Deze link is nog lang niet compleet. Het voornemen is om deze pagina uit te breiden met links waar u ook op ziektebeelden/beperking die u ziet bij een leerling aanvullende informatie kunt vinden. Verder willen we deze pagina ook gaan gebruiken voor verwijzingen naar cursusaanbod met betrekking tot passend onderwijs. Heeft u informatie die ook voor de collega's van belang kunnen zijn, meldt het ons dan. Wij kunnen vullen deze lijst dan aan met uw informatie .Klik hier voor informatie waar meer informatie te vinden is over verwijzers en/of beperkingen/ziektebeelden.

In de derde link is er een schematische opbouw over de vraag welke wetgeving van kracht is en welke instantie aangesproken kunnen worden op zorg.                Klik hier voor informatie over het zorgschema in het onderwijs.