Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ook het samenwerkingsverband dient zich aan de AVG te houden. Er is immers sprake van verwerking van persoonsgegevens door het samenwerkingsverband. Daarmee is een adequate bescherming van de privacy van leerlingen (en medewerkers) aan de orde. Het samenwerkingsverband wordt in het kader van de AVG aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke.

Daarnaast is het samenwerkingsverband verplicht om een functionaris gegevensbescherming - een zgn. FG - aan te wijzen. De FG adviseert het bestuur van het samenwerkingsverband over privacy-aangelegenheden en houdt (onafhankelijk) toezicht daarop. De FG handelt vragen en klachten over pivacy af, ontwikkelt (interne) regelingen rondom privacy en geeft advies over technologie en beveiliging. De FG is gemeld bij de toezichthouder voor privacy in Nederland: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Met ingang van februari 2019 hebben de gezamenlijke Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen dhr. J. Faasse LLB aangewezen als functionaris gegevensbescherming (FG). Dhr. Faasse is jurist.

U kunt hem rechtstreeks bereiken op M: 06-82372206 of per e-mail via E: privacy@pozv.nl

Dit mailadres is speciaal ingericht voor privacy-aangelegenheden, vragen op dit terrein en voor de melding van eventuele datalekken en incidenten of inbreuken rond informatiebeveiliging en/of privacy.

Het samenwerkingsverband houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de beginselen rond de verwerking persoonsgegevens. Er zijn 5 vuistregels:

1. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden

2. Verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een van de wettelijke grondslagen

3. Bij de verwerking van persoonsgegevens blijft de hoeveelheid en het soort gegevens beperkt (dataminimalisatie)

4. Transparantie

5. Data-integriteit